INZOOMAT

Onsdag 18 maj 2021 kl 19- 20

Och där var många andra kvinnor en bortglömd  frihetsrörelse 

Inzoomat - katolsk folkbildning online!

Det finns en föreställning om att kristendomen försämrade livet för kvinnor. Syster Sofies bok Och där var många andra kvinnor... (2020) visar att kristendomen innebar en förbättring för kvinnor i yrkeslivet, i politiken, i äktenskapet och i det intellektuella livet.

Info och anmälan

Kateketens dag

Lördag 25 september 2021 9.30-17

Kateketens dag

Plats: Vår Frälsares kyrka i Malmö

Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som kateketer. Upplev givande möten och intressanta workshops. Vid den högtidliga mässan ger Kardinal Arborelius en särskild välsignelse till kateketer.

Läs mer

Bibel

Söndagens evangelium för barn den 9 maj

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

" Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner." (Joh 15:9-17)

Läs mer här!

Sycamore - videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Istället för abort

Istället för abort 

Lyssna på Jannikes berättelse!  

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!