Kateketkurs

1 februari S:t Nikolai, Linköping

Att stråla som stjärnorna

Inspirationsdag för kateketer med Cecilia Jakobsson, Carina Björklind (Bilda) och Ulrika Erlandsson (KPN). 

Läs mer

 

Nyheter

Biblisk karta - ny affisch

Stor biblisk karta med heliga landet på framsidan och Gamla testamentets värld på baksidan, nu i större storlek. 

 För mer info

Resurser

Söndagens evangelium med barn 19 januari 2020

Johannes känner igen Jesus

”Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar
bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går
före mig, ty han fanns före mig” (Joh 1:29-30).

Läs mer

Katolsk barnbibel

Denna barnbibel innehåller stora, vackra och uttrycksfulla bilder. Låt barnen inspireras!

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=oMNK-De3a4Q

Från videobloggen

P Ulf Jonsson SJ berättar om sin kurs "Om trons grunder"

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

 Läs mer!