Kurs

Inspirationsdag för kateketer: Tro och vetande, Gävle 22 augusti 2020

Läs mer och anmäl dig!

Aktuellt

Lär känna över 100 helgon

Online med helgonen

Boken Online med helgonen presenterar helgon från hela världen och från kyrkans begynnelse till idag. 

Läs mer

 

 

Bibeln

Marias upptagning till himmelen 15 augusti 2020

"Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt" (Luk 1:46-50). 

Läs mer

Sycomore - ny videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 10 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Möt Bildas nya ordförande, Cecilia Hjort Attefall

"Vi ska bli ännu bättre på att berätta allt fantastiskt vi redan gör!" säger Studieförbundet Bildas nya ordförande.

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

Läs mer