Ett historiskt år…

År 2016 har på många sätt varit ett historiskt år för oss katoliker i Sverige. När Maria Elisabeth Hesselblad kanoniserades fick vi vårt första helgon på 600 år. Att ha fått lära känna hennes liv och betydelse har varit en djup inspirationskälla. Att sedan påven kom till vårt land blev på många sätt fantastiskt och omtumlande. Det var en stor gåva att få fira mässa med den helige Fadern, men det var också stort att uppleva det ekumeniska mötet. Här rymdes ömsesidig tacksägelse, förlåtelse och ett löfte om bättre framtidsrelationer. När påven och biskop Munib Younan skrev under den gemensamma deklarationen kände jag att nu har något ändrats, nu kan vi inte bara fortsätta som förr, nu måste vi alla göra en ansträngning för Kyrkans enhet, precis som de! Det slog mig också att på ett djupare plan visar dessa kyrkoledare ett förhållningssätt som kunde bära mycket frukt i alla våra medmänskliga relationer: tack för det som varit, förlåt för att jag gjort dig illa och låt oss gemensamt gå framåt med nytt hopp.

Varje vecka har vi kanslimöten på KPN där vi går igenom mycket praktiska saker: vad ska göras, vem ska göra det? Men vi inleder alltid mötena med ”pärlor”. Vad är vi särskilt tacksamma över av allt som hänt under den gångna veckan? Det ger mycket glädje att upptäcka varandras pärlor, oftast kan det röra sig om fina möten med kateketer och andra i vår kyrka, våra många kurser och besök. Utöver de händelser vi redan nämnt ovan har naturligtvis Franciskusdagen varit en stor pärla. När vi samlas runt våra helgon och biskopen finns det mycket att fira och vara tacksamma över. Med hopp om att alla våra läsare kan öppna sina hjärtan för den största Pärlan av alla denna jul önskar vi från KPNs kansli

God Jul och Gott Nytt År genom

Ulrika

Ladda ned PDF