Ulrika Erlandsson, ordförande

Ulrika är arbetande ordförande för KPN och verksamhetschef på kansliet. Hon ansvarar för KPNs materialutgivning och samordnar KPNs kursverksamhet. Hon är också ansvarig utgivare för Kateketnytt. Ulrika är aktiv kateket i Vår Frus församling i Täby.

Tfn: 08-50 557 661
[email protected]

Cristina Ramos de Strandberg

Cristina ansvarar för fakturering, för KPNs register och för lagret. Utöver att ta emot beställningar av material och anmälningar till KPNs kurser ansvarar hon även för kontakter med den Spanska missionen.

Tfn: 08-50 557 662
[email protected]

Jim Lagerlöf

Jim är KPNs konsulent. Han producerar material och hjälper till i vår kursverksamhet. Jim är aktiv kateket i St Lars församling i Uppsala. 


Tfn: 08-50 557 663
[email protected]

Fidaa Hanna
Fidaa administrerar KPNs vuxenkurser. Utöver att ta emot beställningar av material och anmälningar till KPNs kurser ansvarar hon även för kontakter med den Orientaliska missionen. Fidaa tillhör den melkitiska katolska kyrkan i Rotebro.

Tfn: 08-50 557 664
[email protected]