Mest aktuella klipp

Skurt i Katolska kyrkan - 1995

Nikodemusmöten

 • Trailer: Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament
  Trailer: 2 minuters information om Nikodemusmöten - en videoserie o...
 • Nikodemusmöten - INTRODUKTION
 • Nikodemusmöten - 1 DOPET
 • Nikodemusmöten - 2 KONFIRMATIONEN
 • Nikodemusmöten - 3 EUKARISTIN
 • Nikodemusmöten - 4 BIKTEN
 • Nikodemusmöten - 5 DE SJUKAS SMÖRJELSE
 • Nikodemusmöten - 6 VIGNINGEN
 • Nikodemusmöten - 7 ÄKTENSKAPET

Sycamore

 • Sycamore - Trailer
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 1 - Jakten på lycka
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 2 - Guds existens
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 3 - En Gud som talar
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 4 - Vem är Jesus?
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 5 - Den helige Ande och kyrkan
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i d...
 • Sycamore, del 6 - Bibeln
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 7 - Trons gåva
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 8 - Bönens makt - vad är bön och hur ber jag?
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i d...
 • Sycamore, del 9 - Att finna sann frihet
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 10 - Vad kärlek är
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i d...
 • Sycamore, del 11 - Krisendomens hjärta
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 12 - Skapelse, fall, frälsning
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 13 - Den kyrkliga gemenskapen
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för...
 • Sycamore, del 14 - Dopets och konfirmationens sakrament
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 15 - Den heliga Eukaristin
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 16 - Förlåtelse, helande och mission
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 17 - De kristna kallelserna
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 18 - Kyrkans sociallära
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 19 - Konsten att be
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...
 • Sycamore, del 20 - Maria och hoppet om himlen
  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i da...

Katolskt för nybörjare

 • Bibeln
  Vad är Bibeln? En kort, lärorik och humoristisk beskrivning av Bibe...
 • Uppståndelse
  Vad händer när vi dör? Kan jag födas igen som en liten valp? I denn...
 • Under
  Kort och fyndigt om hur kyrkan ser på under!
 • Den helige Ande
  Vem är den helige Ande? Kort och humoristiskt om katolska kyrkans s...
 • Vad är helgon?
  På ett roligt och kortfattat sätt beskrivs kyrkans syn på helgon. K...
 • Sakramenten
  Katolska kyrkan har 7 sakrament. Snabbt och enkelt ges en introdukt...
 • Påven
  Hur ser Katolska kyrkan på påveämbetet? I denna humoristiska video...
 • Änglar
  En beskrivning av änglar som vi möter dem i Bibeln och i kyrkans tr...
 • Dopet - i Katolska kyrkan
  Kort film om dopets sakrament i Katolska kyrkan.
 • Typiskt katolskt
  Vad är egentligen typiskt katolskt? Med humor skildras kyrkans uppk...
 • Vad är eukaristin?
  Videon förklarar Katolska kyrkans syn på nattvarden, den heliga kom...
 • Tio Guds bud
  Kortfattat och humoristiskt om Tio Guds bud.

Inzoomat - Katolsk folkbildning online

 • Sexuella övergrepp i kyrklig miljö- vad gör kyrkan?
  Inzoomat - Katolsk folkbildning online med diakon Björn Håkonsson.
 • Edith Stein med Kardinal Arborelius
  Edith Stein med Kardinal Arborelius
 • Religionsdialog i katolska kyrkan
  Inzoomat - Katolsk folkbildning online med Hedvig Larsson.
 • Änglarna - med syster Siluana Tengberg OSB
  Inzoomat - Katolsk folkbildning online med Sr. Siluana Tengberg OSB.
 • Vad är frälsning? med föreläsaren pater Dominik Terstriep SJ.
  Vad är frälsning? med föreläsaren pater Dominik Terstriep SJ.
 • Bokens Folk med föreläsaren Joel Halldorf
  Bokens Folk med föreläsaren Joel Halldorf
 • Julian av Norwich med Sr. Maria Heinlaid OSB
  Inzoomat Julian av Norwich med Sr. Maria Heinlaid OSB Julian av No...
 • Charbel Rizk om det rena hjärtats symbolteologi
 • Hildegard av Bingen med Eric Schüldt
 • Ur djupen ropar jag till dig, Herre
 • Ny katolsk studiebibel
 • Biskop Anders om advent 2022
 • Konst - en väg till Gud
 • Inzoomat: Gud och det onda med p Rainer Carls SJ
 • Sr Elisabeth om Timmarnas liturgi
 • Kyrkans bidrag till det svenska samhället
  Mediepersonligheterna Erik Helmerson (DN) och Magdalena D...
 • Socialläran - med Andreas Carlgren
  Att värna människans värdighet och skapelsens fullödiga liv. Inzoo...
 • Försoning och broderlighet bland alla folk
  Kaj Engelhart talar om religionsdialog i katolska kyrkan inom ramen...
 • Hör mig när jag ropar
  Syster Christina Hennig NSD berättar om sina möten med människor i...
 • Direktorium för katekes
  Katolska kyrkan har publicerat ett nytt Direktorium för katekes, so...
 • I full blom
  Edward Blom berättar om sin bok I full blom.
 • Och där var många andra kvinnor - en bortglömd frihetsrörelse
  Syster Sofie Hamring presenterar sin bok Och där var många andra kv...
 • Från Kejsarinna till tjänarinna - Inzoomat- katolsk folkbildning Lovisa Bergdahl
  Lovisa Bergdahl ger en exposé över de många olika bilder...
 • Tillbedjan - med biskop Anders
  Biskop Anders Arborelius håller ett föredrag över vad tillbedjan in...
 • Introduktion till Liturgins tecken
  Författaren f Anders Piltz berättar om sin bok om mässan, Kort intr...
 • Helgonens nödvändighet
  Föredrag i serien Inzoomat med Ulf Ekman.
 • Samtal om tro och vetande
  Samtal om tro och vetande mellan p Ulf Jonsson SJ och professor i b...
 • Maria Montessori - katolsk pedagog
  Maria Montessori (1870-1952) var en av Italiens första kvinnliga lä...
 • Ut unum sin - Ekumenik i katolska kyrkan
  Nausikaa Haupt, ekumenisk handläggare för Stockholms katolska stift...
 • Pilgrim i vår tid - i Franciskus och Klaras fotspår
  Mattias Lindström visar bilder och berättar historien om de två hel...
 • Biskop Anders:. Jungfru Marias plats i den katolska tron
  Kardinal Anders Arborelius talar om Jungfru Marias plats i den kato...
 • Presentation av Katolsk studiebibel
  Emanuel Sennerstrand presenterar Katolsk studiebibel.
 • Lek för Guds skull
  Lek för Guds skull är titeln på p Fredrik Heidings nya bok som han...
 • För dig som en dag ska dö - Philip de Croy
  Inzoomat - katolsk folkbildning online har denna gång ett s...
 • De katolska östkyrkorna - en historia av splittringar och återföreningar
  Jonas Eklund, teol.kand, förklarar den historiska bakgrunden till d...
 • Barnkonventionen i katekesen
  FNs barnkonvention har blivit svensk lag. Vad innebär det för katek...
 • Att tro och veta - vad är skillnaden?
  Ibland uppfattas kristen tro som en form av svag kunskap. Ser man d...
 • Om vårt budskap är så bra - varför lyssnar ingen?
  Helena D'Arcy, chefredaktör för Katolskt Magasin, intiativtagar til...

Bibelfilmer för barn

 • Jungfru Marias blomma
  Vem var Jungfru Maria? Och vilka är hennes blommor? Men oj, hon för...
 • Profeten Jona och den stora fisken
  Jona blir kallad av Gud, men han vill inte alls göra som Gud sagt...
 • Änkan och domaren
  Änkan som inte gav upp! Diakon Björn och hunden Roffi berättar bibe...
 • Den förlorade sonen
  Berättelsen om den förlorade sonen, så som vi känner den från Lukas...
 • Den barmhärtige samariern
  Diakon Björn Håkonsson berättar om den barmhärtige samariern.
 • Kung David (Bok 1 kap 1)
  Alla är älskade av Gud. Gud ser på oss med andra ögon. Människor se...
 • Samuel - allt vi inte kan se (Bok 1 kap 2)
  Gud har skapat allt, även det vi inte kan se. Samuel bor i templet,...
 • Skapelsen (Bok 1 kap 3)
  Från början fanns ingenting. Men Gud hade stora planer, han skapade...
 • Jesus kommer - Sackaios (Bok 1 kap 4)
  Det finns ingen som Jesus, ingen kan visa oss Guds kärlek som han....

Lär mer om kyrkans tro

 • Fastans symboler
 • FRÅGOR OCH SVAR - Om sanning
 • FRÅGOR MED SVAR - Om kroppens teologi
 • FRÅGOR MED SVAR - Om tro kontra vetenskap
 • Rakels första bikt
  Rakel går till sin första bikt. Film som förklarar bikten för barn. 
 • Istället för abort
 • Mitt ibland oss
 • Låt Amy visa dig rörelserna i mässan!
 • Mässan - hur gör man?
  För den som är ovan är det mycket att ta in vid ett besök på en kat...
 • Ministrera - men hur??
  Denna ministrantgrupp verkar göra allting fel - men till slut lär d...
 • Katolskt med Edward Blom: Därför går jag till bikt!
  Edward Blom svarar på frågor om bikten i katolska kyrkan och berätt...
 • Om Allhelgona
  En film att använda som inledning till undervisning om Alla helgons...
 • Heliga Birgitta och Elisabeth av Ungern
  Elisabeth av Ungern och heliga Birgitta talar svenska på denna video!
 • Thérèse av Lisieux
  Denna video är ett kort porträtt av Thérèse av Lisieux, den franska...
 • Kort om bikten
 • Ny korsvägsandakt
  Ulrika presenterar vår nya Korsvägsandaktsbok. 
 • Helige Josef - Online med helgonen
  Helige Josef berättar om sitt liv!  Filmen hör till boken Online m...
 • Den helige Belarmino
  Kyrkoherde Fader Tobias Unnerståhl berättar om kateketernas skyddsh...
 • Varför vill du döpa ditt barn?
  En ung mamma berättar varför hon har valt att döpa sitt barn.
 • Bokrelease: Online med helgonen
  En introduktion till boken Online med helgonen och ett föredrag om...
 • We're getting married
  Marriage preparation for couples planning to marry in the Catholic...
 • Barnens Fader vår
  Några barn ur Vår Frus katolska församling i Täby ber Fader vår.
 • Biskopens julhälsning till alla barn
  Biskop Anders Arborelius OCD läser julevangeliet och ger en hälsnin...
 • Samtal med Sankt Nikolaus
  Vem var egentligen Sankt Nikolaus som kyrkan firar den 6 december?
 • Tid för advent
  En film om varför vi firar advent och hur man förbereder sig. 
 • Den första julen
  Kaj Engelhart läser julevangeliet, pater Thomas Idergard SJ berätta...

Söndagens evangelium med barn

 • Lärjungarna på väg till Emmaus
 • Tomas tvivel och tro
  Tomas tvivlade men kom sedan till tro. Berättelsen följer Johannese...
 • Palmsöndagen och stilla veckans händelser
  Det hände mycket under Jesu sista vecka i Jerusalem. Här presentera...
 • Bartimaios
  Söndagens evangelium med barn. Under denna samling med barnen får v...

Sjung med barnen

 • Ave Maria
  Psalmboken Cecilia 124 Ave Maria Barnkören i S:t Lars Katolska förs...
 • Dina händer är fulla av blommor
  Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samu...
 • Dona Nobis Pacem
  Psalmboken Cecilia 477A Dona Nobis Pacem Barnkören i S:t Lars Katol...
 • Du omsluter mig
  Psaltaren Du omsluter mig Barnkören i S:t Lars Katolska församlin...
 • Du är hemliga vännen min
  Du är hemliga vännen min. Inspelning med S:ta Eugenias barnkör unde...
 • Du är så fin
  Barn ur S:ta Eugenias barnkör sjunger under ledning av AnneMaj Samu...
 • Du är så fin och jag tycker om dig
 • Du är vårt ljus
  Enkel sång som alltid passar!
 • Där barmhärtighet
  Psalmboken Cecilia 465 Där barmhärtighet Barnkören i S:t Lars Katol...
 • Ett litet barn av Davids hus (1)
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • Fader vår med rörelser
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • Gud bor i ett ljus (1)
  Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samu...
 • Gud tycker om oss ändå
  Barngrupp ur den Kaldeiska gruppen i Skärholmen framför denna fina...
 • Gud vår Gud vi lovar dig - lite rockigt!
  Rockig version av lovsång till Gud inspelad under kateketutbildning...
 • Gud är kärlek (1)
 • Gud, du är här (1)
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • Halleluja
  Barn ur S:ta Eugenias barnkör sjunger en barnvänlig Halleluja.
 • Han gick den svåra vägen
  Psalmboken Cecilia 281 Han gick den svåra vägen. Barnkören i S:t La...
 • Helgonvisa
  klick här för Helgonvisa text 
 • I min Gud har jag funnit styrka
  Barnens favorit! Härliga, tydliga rörelser.
 • Jag är livets bröd
  Psalmboken Cecilia 178 Jag är livets bröd Barnkören i S:t Lars Kato...
 • Jesus från Nasaret går här fram
  Psalmboken Cecilia 61 Jesus från Nasaret går här fram Barnkören i S...
 • Jesus har uppstått
  Psalmboken Cecilia 330 Jesus har uppstått Barnkören i S:t Lars Kato...
 • Jesus, nu är du här!
 • Jubilate Deo
  Fina rörelser till Taizé sång.
 • Känn ingen oro
  Inspelad med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • Lova Herren, sol och måne
  Psalmboken Cecilia14 Lova Herren Barnkören i S:t Lars Katolska förs...
 • Marias glädje bubblar över
 • Matteus, Markus, Lukas och Johannes - rapp
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • Måne och sol
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • När Gud sade ordet som skapade dig
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • När vi delar det bröd
  Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samu...
 • Petrus, Johannes, Andreas i båten
  1. Petrus, Johannes Andreas i båten (x3) På den stora sjön 2. Fiska...
 • Ringdans
  Ringdans, går bra även till annan musik!
 • Se Guds glädje bubblar över
  Barn från S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.
 • Sjung lovsång alla länder
  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuel...
 • Sjung lovsång alla länder (1)
  Inspelat med barn från S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne...
 • St Martins visa
  St Martins visa 
 • Vandra med oss
  Sjung och vandra tillsammans!
 • Vem är det som kommer på vägen?
  Barn ur S:ta Eugenias barnkör under Anne Maj Samuelssons ledning.
 • Veni Creator Spiritus
  Med denna sång förstår barnen den helige Ande!
 • Vi sätter oss i ringen (1)
 • Vi tänder ett ljus
  Barn ur S:ta Eugenias barnkör framför denna adventsång.
 • Vi älskar dig o Herre Jesus
  Barn ur S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.
 • Änglar sjunger i himlen
  Glad och härlig sång.

Reportage

 • Skurt i Katolska kyrkan - 1995
 • Den kateketiska kongressen 2023
 • Den kateketiska kongressen 2013
  Över 200 kateketer, präster och diakoner samlades 2013 till en kong...
 • Francikusdagen 2022
 • Helgonen utmanade kateketerna - videon från Kateketens dag
  Film från Kateketens dag 2021
 • Inbjudan till Kateketens dag 2021
 • Istället för abort
  För konfirmandundervisningen, en film om kyrkans syn på abort.
 • Det börjar med dopet - nytt kommunionsmaterial för 10-12-åringar
  Presentation av KPNs nya kommunionsmaterial, Det börjar med dopet. 
 • Biskopens julhälsning till alla barn
  Biskop Anders Arborelius läser julevangeliet och ger en julhälsning...
 • Fader Kristoffers julhälsning från krubban
  Kyrkoherde i Vår Frus katolska kyrka i Täby ger en julhälsning till...
 • Tack Maria för 19 år på KPN!
  Efter 19 år på KPN går Maria Borowiec i pension. I intervjun gör ho...
 • Bildas nya ordförande Cecilia Hjort Attefall
 • Izabella möter kardinalen
  Sexåriga Izabella möter Kardinal Anders Arborelius, OCD, på hans tj...
 • Appell till kateketer under coronatider
  Katolska Pedagogiska Nämndens ordförande Ulrika Erlandsson vänder s...
 • Franciskusdagen 2019
  Runt ettusen personer samlades under Franciskusdagen i Kungsträdgår...
 • Gillar du....?
  Till alla som är nyfikna på Franciskusdagen 2019!
 • "Katekesen förändrar människors liv" Nordisk kateketkonferens på Island 2019
  Varje år träffas Den Nordiska Kateketkonferensen för att utbyta erf...
 • Franciskusdagen 2022
 • Du är betydelsefull i kyrkan
  Den Europeiska biskopskonferensen samlades i Rom 18-20 mars för att...
 • Thérèse av Lisieux - tillitens apostel
  Denna video är ett kort porträtt av Thérèse av Lisieux, den franska...
 • Upplev tystnaden på Berget!
  För första gången bjuder KPN och Bilda in till stilla dagar på Berg...
 • Ministrera - men hur?
 • Kateketens dag 2018
  Den 29 september samlades 170 kateketer i S:t Ansgars församling i...
 • Att vara på väg med Kristus betyder för mig...
  Kardinalen, ungdomar och kateketer svarar på frågan vad det betyder...
 • Rosenkransyra på KPN
  Full fart på KPNs kansli när det efterlängtade Rosenkranshäftet för...
 • Den gode herdens katekes
  I klostret i Fisksätra har syster Lieve byggt upp ett artrium för b...
 • Franciskusdagen 2017
  En stor fest blev det i Kungsträdgården när Franciskusdagen firades...
 • Kardinal Arborelius på Almedalen
  Katoliker behövs som brobyggare i det svenska samhället! Lyssna på...
 • Thomas Idergard och Mikael Schink på Almedalen
  Mikael Schink och Thomas Idergard talar om katolska kyrkans betydel...
 • Besök av Åsa Paborn
  Studieförbundet Bildas nya förbundsrektor Åsa Paborn gör sitt först...
 • Katolskt med EDWARD BLOM - Därför går jag till bikt!
  Edward Blom svarar på frågor om bikten i katolska kyrkan och berätt...
 • Katolskt med Edward Blom - Därför går jag till bikt - trailer
  Kort trailer om den kommande videon med Edward Blom om bikten i kat...
 • Intervju om KPN med Katolsk horisont
  Ulrika Erlandsson talar om den livslånga katekesen, om kateketers i...
 • Europeisk biskopskonferens i Barcelona 2017
  Reportage från den Europeiska biskopskonferensens symposium om ungd...
 • Franciskusdagen
  Den 1 oktober 2016 firades för första gången Franciskusdagen i Kung...
 • Gillar du...?
  För alla som är nyfikna på Franciskusdagen, en inbjudan på film!
 • Katekethelg om barmhärtighet - Marielund
  Katekethelgen "Vår Gud är barmhärtig" under ledning av f Mirek Dude...
 • Gillar du...? (1)
  Detta blir en fantastisk dag!
 • Bokmässan i Göteborg 2016 - några katolska röster
  Möt p Dominik Terstriep SJ, Kicki Tepphag Olsson och författaren ti...
 • En sanning som gör mig lycklig
  Avgående och tillträdande ordförande på SUK - Sveriges Unga Katolik...
 • Varför vill du döpa ditt barn?
  En ung mamma berättar varför hon ville döpa sitt barn.
 • Nordiska kateketkonferensen 2016
  "Katekesen är en av de viktigaste uppgifterna kyrkan har" säger bis...
 • Kateketutbildning i Lund 2016
  KPN, Studieförbundet Bilda och S:ta Maria folkhögskola arrangerade...
 • Gud behöver kateketer!
  Några kateketer berättar varför de tagit på sig sitt uppdrag. Stift...
 • Kateketens dag 2015
  Kateketens dag i Göteborg 2015 blev mycket speciell genom att KPN f...
 • Barnens Fader vår
  Några barn ur Vår Frus kyrka i Täby ber Fader vår.
 • Biskop Anders hälsning till kateketer och ungdomsledare
  Biskop Anders Arborelius uttrycker sin uppskattning till alla katek...
 • Söndagens evangelium med barn - Bartimaios
  En video (18 min) som visar hur man kan arbeta med Söndagens evange...
 • Duett eller duell - Kyrkan och djuren (del 1)
  Panelsamtal om synen på djur i Bibeln och samhälle med Jonna Bornem...
 • Duett eller duell - Kyrkan och djuren (del 2)
  Panelsamtal om synen på djur i Bibeln och samhället med p Dominik T...
 • Marriage preparation
  Marriage preparation for couples planning to marry in the Catholic...
 • Den förlorade dottern - Rakels första bikt
 • Inför Franciskusdagen 24

Vuxenkurser

 • Leva evangeliet i vardagen
  P Henrik Alberius OP berättar om sin kurs Leva evangeliet i vardagen!
 • "Om trons grunder"
  P Ulf Jonsson SJ berättar om sin helgkurs, "Om trons grunder".
 • "Konst och förkunnelse"
  P Dominik Terstriep SJ berättar om sin kurs "Konst och förkunnelse"...
 • Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan
  Arkimandrit Matthias Grahm OSB berättar om helgkursen om orientalis...
 • Kyrkan, helgonen och evangelisationen
  Ulf och Birgitta Ekman berättar om den helgkurs de ska hålla i KPNs...
 • Johannesevangeliet
  Emanuel Sennerstrand berättar om den Vuxenkurs om Johannesevangelie...
 • Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder
  P Thomas Idergard beskriver sin kurs: Att försvara tron och kyrkan...
 • De eukaristiska bönerna
  Föredragshållare p Klaus Dietz SJ beskriver sin kurs "De eukarstisk...
 • Maria i kult, konst och samhällsvision
  Föredragshållaren Lovisa Bergdahl berättar om sin vuxenkurs, om Mar...
 • Doften av rykande vekar
  P Fredrik Heiding SJ och f Magnus Nyman berättar om sin kurs om ref...
 • Exodus - Andra Moseboken i judisk och kristen tradition
  Emanuel Sennerstrand berättar om Gamla testamentets betydelse och o...

Att älska och ära dig

 • Gruppträff 1 - Vilka är vi?
  Hm, hur gör man när partnern inte är lika ivrig som man själv till...
 • Gruppträff 2 - Att älska och ära dig
  Hur gör vi när vi vill visa varandra uppskattning? Ibland blir det...
 • Gruppträff 3 - Att lyssna och höra
  Hur går det till när vi kommunicerar? Vad hör vi och vad vill vi höra?
 • Gruppträff 4 - Mannen och kvinnan i skapelsens morgon
  Filmen överdriver några mans - och kvinnoroller som vi kan möta run...
 • Gruppträff 5 - Som gåva
  Syster Sofie ger en introduktion till Kroppens teologi, som utveckl...
 • Gruppträff 6 - Konflikter i parrelationen
  Här ser vi ett exempel på hur en konflikt snabbt eskalerar och utve...
 • Gruppträff 7 - Att stärka och skydda äktenskapet
  Ibland glider vi lite på sanningen i vår relation. Var går gränsen,...
 • Gruppträff 8 - Hemkyrka
  Det är inte alltid lätt att beskriva sin katolska tillhörighet för...

Populära klipp

 • KPN presenterar sig!
  På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan h...
 • KPN
  Medarbetarna på KPNs kansli på Johannes Paulus IIs Pastoralcentrum...