DVD- Serie Catholicism

DVD- Serie Catholicism

1235

Tio filmer på ca 55 min presenterar den världsvida kyrkan, hennes liv och hennes lära. Upptäck rikedomen i kyrkans mångfald, från trummorna i den afrikanska bykyrkan till stora helgedomar i Asien, Latinamerika och Europa. Biskop Barron, känd från "Word on Fire", förklarar centrala teman i kyrkans tro, med början i Jesus Kristus till läran om hennes sakrament. Kyrkans tro speglas också i den sköna konsten och musiken. Lämplig för ungdomar och vuxna. Textad på svenska och polska. Till filmerna finns också samtalsfrågor som tagits fram i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Pris: 250 kr