Världen behöver dig och mig - Ett arbetshäfte för årskurserna 4 och 5

Världen behöver dig och mig - Ett arbetshäfte för årskurserna 4 och 5

1214

Rättvisa, fred och miljö står i fokus i detta användbara material kring katolsk sociallära. Här finns många praktiska övningar som underlättar undervisningen. 

Till häftet finns också en lärarhandledning med förslag till hur man kan levandegöra detta tema. 

Det finns även ett häfte för ungdomar i klass 7-9

Pris: 40 kr