Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

1131

"Ge som gåva vad har fått som gåva", biskopens riktlinjer för katekesen omfattar allt kateketiskt arbetet i stiftet, det gäller katekes både för vuxna, ungdomar och barn. Dessa riktlinjer bygger på Direktoriet för katekes från Kleruskongregationen, Direktorium Catecheticum Generale. Utkom 2009.

OBS! Häftet är gratis men KPN fakturerar kostnader för porto.

Pris: 0 kr