Tackort till kateketer

25 frågor och svar om katolsk tro

Vem är Gud?
Vad är bön?
Vad är det för skillnad på olika religioner?
Om Gud finns, varför finns det så mycket ont?
Intresset för religion ökar bland ungdomar i Sverige.
Det är många och viktiga frågor som man undrar över.
I det här häftet vill vi på ett kortfattat sätt
ge de svar som katolska kyrkan har.
25 frågor & svar om katolsk tro
publicerades för första gången år 2008
och har sedan dess tryckts i över 44.000 exemplar.
Detta är en ny och omarbetad utgåva.

Det går också att gratis (mot portoavgift) beställa denna skrift i bokform här!

GE SOM GÅVA VAD NI HAR FÅTT SOM GÅVA

Riktlinjer för katekesen i Stockholms Katolska Stift

Dessa Riktlinjer omfattar allt kateketiskt arbete i stiftet, det gäller katekes både för vuxna, ungdomar och barn. Riktlinjerna bygger på Direktoriet för katekes från Kleruskongregationen. 

STUDIEMATERIAL KRING MILJÖENCYKLIKAN LAUDATO Sí

Här kan du hitta 3 powerpointpresentationer och en studieplan för tre studie/samtalskvällar kring påve Franciskus miljöencyklika Laudato Sí. Encyklikan har 6 kapitel, varje presentation går igenom 2 kapitel. 

Kväll 1 Eftertankens dag (kap 1-2)

Kväll 2  Omvändelsens och försoningens dag (kap 3-4)

Kväll 3  Dagen för en ny början (kap 5-6)

Studieplan

Stiftet berättar mer om socialläran

I en helt ny broschyr introducerar vårt stifts förlag Veritas hur de olika stiftsorganen arbetar med och utifrån den katolska socialläran. Du kan ladda ner broschyren för att läsa eller skriva ut den genom att klicka här.

Den katolska socialläran kallas ibland för kyrkans bäst bevarade hemlighet. Den har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer, och spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap. År 2019 publicerade Veritas en volym som – för första gången på svenska – samlar de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s Rerum novarum (1891) till påve Franciskus Laudato si’ (2015). Tillsammans utgör de ett angeläget vittnesbörd om de omvälvande rörelser som under de senaste 150 åren format vår värld: från 1800-talets liberalism och socialism, via två världskrig och efterkrigstidens utmaningar, fram till dagsaktuella diskussioner kring fattigdom, jämställdhet, sexualitet, miljöfrågor, sekularism och ekumenik. Att vara människa innebär att vi har ett ansvar att samarbeta, inte bara inom den egna familjen utan även inom den familj som utgörs av alla människor. Kyrkans kallelse är, som det uttrycks i dokumentet Lumen gentium, att sträva efter ”det gemensamma goda” (bonum commune) sett ur hela mänsklighetens perspektiv. Du kan läsa mer om och beställa boken på Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-katolska-sociallaran-dokument-1891-2015/

Klicka på bilden för affisch som pdf

Klicka på bilden för affisch som pdf

Twittra med Gud - lärarhandledningen

Twittra med Gud fungerar som en perfekt uppslagsbok kring allt som gäller katolska kyrkans tro och lära. Men givetvis finns det många intressanta sätt att använda sig av boken i studiecirklar och i olika . I denna handledning beskriver författaren till Twittra, fader Michel Remery hur han använder den i olika sammanhang. Medförfattare är Ilse Spruit som använder sig av Twittra i evangelisationsarbetet. Här ges många pedagogiska knep och exempel på grupper, allt från konfirmander till vigselförberedande par som kan ha nytta av Twittra med Gud.

Handledningen finns att köpa för 30 kr under Beställ, men kan också laddas ned gratis här

 

 

Dopet - frågor och svar

Häftet är en hjälp för alla som själva önskar ta emot dopet eller som önskar döpa sitt barn i Katolska kyrkan. Här ges svar både på de teologiska frågorna men också på de många praktiska saker man bör känna till inför ett dop. Här finns också dopritualet. 

Baptism - questions and answers

A booklet containing information about Baptism in the Catholic Church. A helpful guide to the preparation of the sacrament of Baptism, for yourself or for your child. 

Vi ska gifta oss - Frågor och svar om katolsk vigsel

Ett vackert illustrerat häfte om hur den Katolska kyrkan ser på äktenskapet. Här ges svar på många praktiska frågor kring hur man går till väga om man planerar en katolsk vigsel. 24 sidor.

We're getting married - Questions and answers about Catholic marriage

The booklet provides information on how the Catholic Church looks at marriage and answers many practical questions about how to proceed if you are planning a Catholic wedding.

We are getting married - Married preparation guide

This is a guide to prepare couples for a Catholic wedding including discussion points and outlines for three meetings with the couple. There are also information sheets to hand out, materials to prepare the wedding ceremony together with the couple, and various worksheets that can be filled in jointly. The guide also contains suggestions for a Mass of Thanksgiving to celebrate wedding anniversaries. KPN doesn´t sell this guide as a paperbooklet.

The guide is related to the informational booklet We’re getting married. 

WORKSHEETS

MARRIAGE CEREMONY

Texthäfte med kort information om tio helgon och en ängel

Häftet hör till helgonaffischer (A-3) KPN säljer från hösten 2017. De helgon som ingår är Heliga familjen, heliga Lucia, helige Martin, helige Olav, heliga Sunniva, helige Franciskus, heliga Bakhita, helige Maximilian Kolbe och ärkeängeln Mikael. 

Nu finns detkorta förklaringar till KPNs bibliska kartor! Ladda ner här