GE SOM GÅVA VAD NI HAR FÅTT SOM GÅVA

Riktlinjer för katekesen i Stockholms Katolska Stift

Dessa Riktlinjer omfattar allt kateketiskt arbete i stiftet, det gäller katekes både för vuxna, ungdomar och barn. Riktlinjerna bygger på Direktoriet för katekes från Kleruskongregationen. 

25 frågor och svar om katolsk tro

Varför behövs påven? Vad är helgon? Har djur samma värde som människor? Om Gud finns, varför finns det då så mycket ont? Ett litet häfte som informerar om Kyrkans tro. Häftet är tänkt för studiegrupper som besöker katolska församlingar, men passar alla som önskar en kortfattat information om kyrkans svar på de vanligaste frågorna.

Dopet - frågor och svar

Häftet är en hjälp för alla som själva önskar ta emot dopet eller som önskar döpa sitt barn i Katolska kyrkan. Här ges svar både på de teologiska frågorna men också på de många praktiska saker man bör känna till inför ett dop. Här finns också dopritualet. 

Baptism - questions and answers

A booklet containing information about Baptism in the Catholic Church. A helpful guide to the preparation of the sacrament of Baptism, for yourself or for your child. 

Vi ska gifta oss - Frågor och svar om katolsk vigsel

Ett vackert illustrerat häfte om hur den Katolska kyrkan ser på äktenskapet. Här ges svar på många praktiska frågor kring hur man går till väga om man planerar en katolsk vigsel. 24 sidor.

We're getting married - Questions and answers about Catholic marriage

The booklet provides information on how the Catholic Church looks at marriage and answers many practical questions about how to proceed if you are planning a Catholic wedding.

Texthäfte med kort information om tio helgon och en ängel som hör till helgonaffischer (A-3) KPN säljer från hösten 2017. De helgon som ingår är Heliga familjen, heliga Lucia, helige Martin, helige Olav, heliga Sunniva, helige Franciskus, heliga Bakhita, helige Maximilian Kolbe och ärkeängeln Mikael. 

Twittra med Gud - lärarhandledningen

Twittra med Gud fungerar som en perfekt uppslagsbok kring allt som gäller katolska kyrkans tro och lära. Men givetvis finns det många intressanta sätt att använda sig av boken i studiecirklar och i olika . I denna handledning beskriver författaren till Twittra, fader Michel Remery hur han använder den i olika sammanhang. Medförfattare är Ilse Spruit som använder sig av Twittra i evangelisationsarbetet. Här ges många pedagogiska knep och exempel på grupper, allt från konfirmander till vigselförberedande par som kan ha nytta av Twittra med Gud.

Handledningen finns att köpa för 30 kr under Beställ, men kan också laddas ned gratis här