Med barnens trygghet i fokus- om arbetet med Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar

Med barnens trygghet i fokus- om arbetet med Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar

1203

Häftet ger en historisk bakgrund till problematiken kring sexuella övergrepp i kyrkan. Här presenteras det förebyggande arbetet för att säkra en trygg miljö för varje barn och ungdom i våra församlingar. Häftet innehåller också utdrag ur stiftets Beredskapsplan mot sexuella övergrepp.

 Pris: gratis mot portoavgift

Pris: 0 kr