Makten att befria: Gamla testamentet för ungdomar

Makten att befria: Gamla testamentet för ungdomar

1119

En introduktion till Gamla testamentet med hänsyn tagen till frågor som är viktiga för ungdomar, t ex Tio Guds bud. Boken är både läs- och arbetsbok. 

(Författare: Ulrika Erlandsson) 

Pris: 50 kr