8 - 9. Lärarhandledning till Krisma

8 - 9. Lärarhandledning till Krisma

1130

Här ges en bakgrund till varje tema, tips på aktiviteter, facit till arbetsbladen, samt förslag till en avslutande andakt. Till vissa teman finns fördjupningar med extra arbetsblad/ material. Vid köp av 11 Krisma- paket erhålls 25% rabatt och då ingår även en gratis lärarhandledning. 

Pris: 80 kr