1. Lärarhandledning till Gud kommer till oss

1. Lärarhandledning till Gud kommer till oss

1290

Varje kapitel har en tematisk introduktion för kateketen. Sedan ges förslag på lektionsutkast, lekar och andakter som passar till barnens bok.

Ny utgåva 2019!

Den nya utgåvan har fler arbetsblad i färg som du kan kopiera och dela ut till barnen. 

Vid beställning av 11 ex av barnens bok får du en gratis lärarhandledning.

OBS- till denna bok finns videofilmer som passar till varje kapitel, se här.

Text: Ulrika Erlandsson

Pris: 80 kr