6. Kyrkans historia

6. Kyrkans historia

1115

Kyrkans historia. Bok 6 i serien "På väg med Kristus" ger en levande inblick i kyrkans historia, från urkyrkan till idag. Kristna som förföljs, medeltidens glansperiod, reformationen, missionen och tiden fram till Andra Vatikankonciliet och vår katolska kyrka i Sverige idag. Här finns många uppgifter att arbeta med och en ny barngrupp introduceras. En spännande upptäcktsfärd utlovas, med kopplingar mellan då och nu. Bok 6 riktar sig till barn som går i skolans sjätte klass, 12-13 år.

Författare: diakon Sten Cedergren

Illustratör: Bengt Arne Runnerström

Pris: 80 kr