Att försvara tron och kyrkan med förnuftet med p Thomas Idergard FULLBOKAT!

Datum: 10-12 maj 2019

Plats: Stockholm - Marielund

FULLBOKAT!

Redan aposteln Paulus använde förnuftsargument i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas apologetiken som metod. I vårt sekularistiska och pluralistiska samhälle är behovet av att resonera och argumentera med förnuftet, dvs det som förenar alla människor, om den kristna trons grundläggande frågor större än tidigare. Formuleringar om att tron söker förståelse och om att tro för att kunna förstå, uttrycker en klassiskt kristen syn på tro och förnuft som goda grannar, inte fiender, som samverkar för att leda oss till sanningen, dvs Gud så som han uppenbarar sig i Kristus. Denna kurs vill bidra till bättre förståelse för och därmed användning av apologetikens utgångspunkt och metoder i vår tids evangelisation. Några av de frågor som behandlas är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Sekularismens vanligaste invändningar och argument kommer att vara en utgångspunkt, kursdeltagarnas i förväg uttryckta behov och önskemål en annan. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska samtals- och argumentövningar.                                                                  

Så här skriver tidigare kursdeltagare:

- väl genomarbetade, kunniga och intressanta föreläsningar av p Thomas

- otroligt spännande att lyssna till, han har det i blodet, han har lätt att få igång deltagarnas tankar och funderingar

- bra kombination av föredrag, grupparbete, bön och tid för umgänge

- mycket givande tema, bra argument, tydlighet i framförandet

- jag kommer från denna kurs bättre rustad för att kunna möta icke-troende människor i min vardag, tack!

- god mat och givande möten!

 

Nästa kurstillfälle blir den 11 – 13 oktober på Åh Stiftsgård.

Se här!

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

Stiftsgården Marielund ligger vackert vid Mälaren. Se mer info här.

Under helgen får du tillfälle att fira katolsk mässa.

Njut av god mat och trevlig samvaro!

Klicka på bilden bredvid för en vuxenkursaffisch!

Kostnad

(observera att priset är subventionerat av Studieförbundet Bilda och Ansgarwerk München)

1000 kr/helg 

600 kr för kateketer

300 kr för ungdomar (max 28 år)

Hur fungerar anmälan?

  1. Efter att du fyllt i uppgifterna nedan under ”Anmäl dig här” och klickat på ”skicka” får du en automatisk bekräftelse med e-post. Nu vet du att din anmälan har registrerats (”Tack för din anmälan”).
  2. Du får en personlig e-post från KPNs kansli om att du fått plats på kursen (eller att den är fullbokad).
  3. Om du fått plats skickas med vanlig post en anmodan om att betala en anmälningsavgift på 200 kr till KPNs konto 119-2053. Detta för att du ska kunna behålla din plats. Denna anmälningsavgift återfås ej vid avanmälan.
  4. Två veckor innan kursstart får du praktisk information om kursen.

Ifall det skulle bli aktuellt med avanmälan

Avanmälan måste ske senast 1 vecka före kursstart. Om avanmälan inkommer senare fakturerar KPN 50% av den totala kursavgiften, om den inkommer dagen innan faktureras hela kursavgiften. Detta beror på att de kursgårdar där KPN förlägger sina Vuxenutbildningar har dessa villkor.