Situationen för den Ukrainska katolska kyrkan

Datum: Onsdag 25 maj kl: 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat – katolsk folkbildning online

Den Ukrainska katolska kyrkan har spelat en väsentlig roll i Ukrainas historia. Vilken är dess bakgrund och dess roll idag?  Vilka är dess kännemärken, liturgiskt och teologiskt? Hur är situationen för de ukrainska katolikerna i Sverige idag?

 

Föredragshållare: Fader Andrii Melnychuk, rektor för den Ukrainska missionen i katolska kyrkan i Sverige.

Anmälan kommer att finnas här: www.bilda.nu/kpn