Att älska och ära dig!

Datum: 2 mars,16 mars, 30 mars och 13 april 2022 KL 19-20.30

Plats: Zoom

Var rädd om ditt äktenskap!
Att älska och ära dig!

Parrelationskurs för gifta par
Gifta för livet!
En relation behöver friskvård.
Bygg en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv.
Bli bättre på att kommunicera och på att lösa konflikter.
Lär dig mer om kyrkans syn på äktenskapets sakrament.

För vem?
Kursen är öppen för par som varit gifta i några år. Vi förväntar oss att åtminstone en av er tillhör katolska kyrkan. Tänk på att denna kurs inte är tänkt att vara ett alternativ till par terapi.

Varje pars integritet respekteras. De viktigaste samtalen sker mellan makarna.

Samtalsledare är Peter och Ewa Bigestans. De är båda utbildade lärare, katoliker och har varit gifta i 39 år. Tillsammans har de under flera år haft trosundervisning för barn och unga i domkyrkoförsamlingen.

Kursen sker online med Zoom. 4 träffar sammanlagt 2 mars, 16 mars, 30 mars samt 13 april.

Anmälan: https://www.bilda.nu/arr/1112803/att-alska-och-ara-dig-702225 

Affischen som pdf