8 - 9. Krisma- Tankeboken

8 - 9. Krisma- Tankeboken

1127

Böner, dikter, vackra bilder och kyrkans lära. Här finns texter att reflektera och samtala kring. Tankeboken stannar inte vid ungdomsperspektivet utan är tänkt att kunna växa med in i vuxenlivet också. (Ungdomarna går i klass 8-9.)

Författare: diakon Björn Håkonsson.

Pris: 80 kr