Katolsk tro 26 - Ekumenik i Sverige

Katolsk tro 26 - Ekumenik i Sverige

1181

Ur innehållet: Liten kyrkohistoria – Svenska kyrkan - De ortodoxa – Frikyrkorna – Konversioner – Den ekumeniska rörelsen i Sverige – Några skärningspunkter – Katolska kyrkan i det svenska samhället

Pris: 10 kr