Katolsk tro 23 - De heligas gemenskap

Katolsk tro 23 - De heligas gemenskap

1178

Ur innehållet: Gemenskap över dödens gränser – Guds frälsningsplan – Kyrkans helgon – Maria i bibeln och i kyrkans tro – Maria i kyrkans bön

Pris: 10 kr