Katolsk tro 19 - Om bönen

Katolsk tro 19 - Om bönen

1174

Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Pris: 10 kr