Katolsk tro 16 - Till liv och tjänst

Katolsk tro 16 - Till liv och tjänst

1171

Ur innehållet: Om livet i Anden – Begreppet konfirmation – Dop och konfirmation hör ihop - Glädjens budbärare – Vad säger Nya testamentet? – Kyrkans tid – Andens tid – Krismasmörjelsen – Handpåläggningen

 

 

 

 

 
 

 

Pris: 10 kr