Katolsk tro 12 - En apostolsk kyrka

Katolsk tro 12 - En apostolsk kyrka

1167

Ur innehållet: En kropp med många lemmar – En apostolisk kyrka – Petrusämbetet – Medbestämmande i kyrkan – Kyrkans ofelbarhet

Pris: 10 kr