"Sycamore" - en ny videoserie om kyrkans tro

”Sycamore” – en introduktion till kyrkans tro och liv

Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Den ger utrymme för att utforska vad man tror på och tillsammans med andra fundera på saker som är verkligt angelägna. Sycamore består av 10 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Fader Stephen Wang förklarar tron på ett sätt som bjuder in till dialog med andra.

Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över. KPN har gjort en svensk översättning av den engelska texten och erhållit biskopens imprimatur för denna.

Sycamore är ett redskap för evangelisation, en kurs som man lätt kan genomföra i församlingen eller i en grupp. Kursen är upplagt så att den skapar en öppen och välkomnande atmosfär där människor kan vara sig själva och utforska saker och ting i sin egen takt, där de kan växa i vänskap och ställa livsnära frågor. 

Se filmerna direkt här:

https://www.sycamore.fm/videos/

Vilka är de viktigaste elementen i Sycamore?

Sycamore är först och främst en kurs för ”första evangelisation”. Den söker att dela det som är kristendomens hjärta med dem som är nyfikna på tron och som inte har stor kännedom. Den skapar ett utrymme för öppen diskussion om tron och om livet i allmänhet. Den hjälper människor att, om de vill, svara på vad de har hört genom att ta de första stegen i tron. Men även ”gamla” katoliker kan ha glädje av de lite annorlunda ingångarna till tron som fader Stephen Wang presenterar.

Varje kurstillfälle med Sycamore omfattar en kort film och tid för diskussion. De högkvalitativa filmerna är engagerande, tankeväckande och tillgängliga för dem som har liten eller ingen religiös bakgrund. De utforskar den kristna traditionens rikedom från ett katolskt perspektiv och knyter ihop det grundläggande kristna budskapet med en vision av det sakramentala och moraliska livet. De tilltalar människor från olika kristna traditioner och bakgrunder. Filmerna presenteras av fader Stephen Wang, en katolsk präst med stor erfarenhet av undervisning och mediearbete, och de inkluderar också intervjuer och vittnesbörd från vanliga kristna på gatan.

Sycamore har tagits fram för församlingar, skolor, universitet och andra nyfikna. Diskussionsfrågor är inbakade i filmen, så att avsnitten kan köras mycket smidigt.

 

Finns det någon kostnad?

Nej, samtliga Sycamores resurser är fritt tillgängliga för användning. Det innebär ingen kostnad vare sig för församlingar eller för enskilda privata användare.

Hur kan Sycamore fungera nu under pandemin?

Sycamore lämpar sig utmärkt även för en online-kurs. Man kan se filmerna tillsammans genom Zoom eller liknande plattform och sedan ha ett utbyte tillsammans. Kontakta gärna Bilda för hjälp med att få licenser på Zoom som tillåter att studiecirkeln håller på längre än 40 minuter.

 

Varför ”Sycamore”?

I Bibeln kommer Jesus till staden Jeriko. En man vid namn Sackaios är så nyfiken på Jesus att han klättrar upp i ett sykomorträd för att se bättre. När han slutligen möter Jesus börjar de samtala och hans liv förändras för evigt.

Filmerna, extramaterial och träningsmaterial för gruppledare är tillgängliga online på sycamore.fm

Vi hoppas att många grupper vågar pröva denna kurs!

Var finns filmerna och allt material?

https://www.sycamore.fm/about-sycamore/languages/swedish-svenska/ 

Om Stephen Wang

Fader Stephen Wang är präst och verksam i Ärkestiftet Westminister i England. Han är stiftets huvudansvarige för studentsjälavården och direktor för kallelser vid Newman House Catholic Center i London.

 Skriv ut affischen här

www.kpn.se