Katekes för alla - Vår tro i ord och bild

Katekes för alla - Vår tro i ord och bild

1211

Rikt illustrerad klassisk katekes med trosbekännelsen, sakramenten, Guds bud och bönen. Föräldrar ges vägledning i hur man kan förklara för barnen. Bilderna är uttrycksfulla och talar sitt eget språk!

Pris: 60 kr