Kallad till kateket - Hur gör jag konkret?

Kallad till kateket - Hur gör jag konkret?

1136

En introduktion till uppgiften att vara kateket. Med Jesus som förebild ser vi på kateketens roll som ledare, tankar kring hur man lär sig, disciplin, åldersblandade grupper, hur barn tänker och mycket mer. Ger levande exempel ur församlingens undervisning samt praktiska och pedagogiska reflektioner kring undervisning av barn och unga.

Författare: Ulrika Erlandsson

Pris: 50 kr