Handledning för vigselförberedelse

Handledning för vigselförberedelse

1196

En handledning till den som förbereder paret, upplagt i tre träffar. Här finns samtalsfrågor som tar upp Kyrkans syn på äktenskapet samt parets relation och framtidsvisioner. Ett flertal arbetsblad underlättar dialogen. Även Allmänna riktlinjer för blankett "Anmälan om vigsel" ingår.

Pris: 110 kr