Gudstjänst med barn- vägledning och tips

Gudstjänst med barn- vägledning och tips

1133

Med utgångspunkt i Direktoriet för barnmässor presenteras här en mängd idéer till hur man kan utforma mässan så att den även anpassas för barnen. Det gäller val av psalmer, böner och barnens aktiva medverkan. Ger även idéer till katekesen.

Pris: 40 kr