Du mitt barn

Du mitt barn

1132

Ett kommunionsmaterial för de föräldrar som av olika skäl får ta ett stort eget ansvar för barnens kommmunionsförberedelse. Materialet kan också användas i församlingskatekesen, främst vid individuell undervisning

Pris: 40 kr