Döpt...och sedan?

Döpt...och sedan?

1200

Föräldrar idag behöver stöd för att förstå och leva sin kristna tro. På vilket sätt kan man som förälder i familjens vardag ge tron vidare till sina barn? I boken berättar föräldrar själva om erfarenhet av bön i hemmet, av att gå till mässan och av att fira kristna traditioner. Föräldrarna får helt konkreta tips. Här ges även vägledning i hur man kan ta upp de stora livsfrågorna med barn. Vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 0–10 år. Illustrerad.

Pris: 60 kr