Dopet- frågor och svar

Dopet- frågor och svar

1198

Dopet - frågor och svar är en hjälp för alla som själva önskar ta emot dopet eller som önskar döpa sit barn i Kyrkan. Här ges svar både på de teologiska frågorna men också på de många praktiska saker man bör känna till inför ett dop i den Katolska kyrkan. Här finns också dopritualet med samt en illustrerad översikt över dopets olika moment.

Häftet ges också ut på engelska: Baptism - questions and answers

Det finns också en video om dopet KPNs hemsida www.kpn.se 

Pris: 10 kr