5. Det glada budskapet

5. Det glada budskapet

1274

I bok 5 i serien "På väg med Kristus" står Jesus Kristus i centrum. De unga lär känna Jesus så som vi möter honom i evangelierna. Boken tar även upp katolsk bibelsyn, frågor om ont och gott, det okränkbara livet och kärleken. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus! Bok 5 riktar sig till barn som går i skolans femte klass, 11-12 år.

Författare: Anna Dunér och Ewa Bigestans.

Illustratör: Carina Ståhlberg

Ny upplaga 2018! Den nya och reviderade utgåvan har behållit bokens ursprungliga teman men har fått flera nya bilder och serier. Här har också tillkommit nya berättelser och fler arbetsuppgifter. 

Pris: 80 kr