De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse

1190

Detta sakrament har fått en förnyad användning i vår tid.

Förklaringar ges av bland annat f Mirek Dudek.

Pris: 5 kr