Vi ska gifta oss - handledning

Vi ska gifta oss - handledning

3-3-0069

Detta är en handledning för dem som ska förbereda par inför en katolsk vigsel. Häftet innehåller förslag till hur man kan utforma tre träffar med paret. Det finns informationsblad att dela ut, material för att förbereda vigselakten med paret och olika övningar man kan göra tillsammans med paret. 

Här finns också förslag till hur man kan utforma mässan för att fira 25 och 50-årsdagen av vigseln. Handledningen hör samman med informationshäftet "Vi ska gifta oss". 

Pris: 110 kr