Filmtips!

Många gånger får vi på KPN frågor på vilka filmer vi kan rekommendera till undervisning eller barn - och ungdomsläger. Nedan har vi påbörjat en lista med förslag på filmer som kan komma till användning i dessa sammanhang. Ge oss gärna fler förslag, så kan listan utökas!