Organisation

Organisation


I Stockholms katolska stift finns tre "nämnder" som, på uppdrag av biskopen, har att agera när det gäller liturgiska, ekumeniska och kateketiska frågor. De kateketiska frågorna handhas av Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN).

KPN består av en nämnd och ett kansli. Nämndens ledamöter är:

Ulrika Erlandsson, ordförande (KPNs kansli)
Rauha Navarro Marttinen (konsulent, KPNs kansli)

P Fredrik Emanuelson (Biskopsvikarie Evangelisation)


Fader Simon Petrus (kyrkoherde S:t Ansgar Södertälje, rektor Maronitiska missionen)

Elin Jönsson (stiftets ungdomskonsulent)


Fiorella Bastidas (SUK)


Gunnar Silow (Marielund)


Lovisa Bergdahl (lektor i pedagogik Södertörns högskola)


Adjungerade:


Diakon Stefan Nordström

Antonius Almaleh (Bilda)


© Katolska Pedagogiska Nämnden 2012. Alla rättigheter förbehålls.