Makten att befria - Vuxna

Makten att befria - Vuxna

(3-3-0025)

En introduktion till Gamla testamentets stora teman, berättelser och personligheter. I slutet av varje kapitel finns frågor för egen reflektion som även lämpar sig för studiecirkeln.

Pris: 40 kr