1. Lärarhandledning till Gud kommer till oss

1. Lärarhandledning till Gud kommer till oss

(3-1-0002)

Varje kapitel har en tematisk introduktion för kateketen. Sedan ges förslag på lektionsutkast, lekar och andakter som passar till barnens bok.

Text: Ulrika Erlandsson

Pris: 80 kr