Kyrkan, helgonen och evangelisationen med Birgitta och Ulf Ekman

Datum: 5 - 7 oktober

Plats: Åh Stiftsgård

Kyrkan, helgonen och evangelisationen

Vi vill utifrån vårt perspektiv och den andliga resa vi gjort, samtala om den upptäckt Kyrkan var för oss och de rika skatter som finns där för oss alla. Vi kommer också beröra några helgons liv som betytt mycket för oss och som verkade för världens omvändelse. Med dem som förebilder kan vi växa i frimodighet och färdighet i att ge vittnesbörd om den katolska tron för de människor vi möter i vardagen.

Anmäl dig här

Adressuppgifter
Övrigt