Pilgrimsresa till Heliga landet

Datum: 30 augusti - 9 september 2018

Plats: Heliga landet

KPNs tidigare medarbetare Hélène-Dominique Lindroth och Arkimandrit Matthias Grahm OSB leder denna pilgrimsresa till Heliga landet i samarbete med Studieförbundet Bilda. Det är alltså inte KPN som arrangerar, men vi vill ändå uppmärksamma särskilt våra kateketer på detta eftersom p Matthias och Hélène-Dominique tidigare har gjort en liknande resa i KPNs regi som var mycket uppskattad av kateketer. 

Anmälan och mer info kan fås på denna länk: 

https://www.mariebeb.se/heliga-landet-2018.php

Nu finns chansen till en oförglömlig resa!