Kateketens dag 2018

Datum: 29 september 2018

Plats: S:t Ansgars kyrka, Södertälje

Kateketens dag firas för att ge kardinal Anders Arborelius ett tillfälle att tacka kateketer och ungdomsledare för deras viktiga insats. Under dagen kommer vi att lyssna till inspirerande föredrag, delta i kreativa workshops och avsluta med att fira en högtidlig mässa med vår kardinal där alla kateketer tar emot en särskild välsignelse.  

Anmäl dig här

Adressuppgifter
Övrigt