Konvertitreträtt med biskop Anders

Datum: 9-11 november 2018

Plats: Stockholm - Marielund

Biskop Anders erbjuder en reträtt för konvertiter. Till reträtten inbjuds både de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion.

Pris: 1270 kr

 

Nästa konvertitreträtt erbjuds den 15-17 november 2019 på Marielund.

Anmäl dig här

Övrigt