Postadress

Katolska Pedagogiska Nämnden
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Box 2150
103 14 Stockholm

Telefon - och öppettider
Måndag, onsdag, torsdag, fredag: 9-12 och 13-16
Tisdag: 9.30-12 och 13-16.

Under skollov är bemanningen begränsad, och beställningar tas emot i den mån det är möjligt.

Personal

Ulrika Erlandsson, ordförande

Ulrika är arbetande ordförande för KPN och verksamhetschef på kansliet. Hon ansvarar för KPNs materialutgivning och samordnar KPNs kursverksamhet. Hon är också ansvarig utgivare för Kateketnytt. Ulrika är aktiv kateket i Vår Frus församling i Täby.

Tfn: 08-50 557 661
ulrika.erlandsson@katolskakyrkan.se

Rauha Navarro Marttinen

Rauha är konsulent. Hon skriver och ritar material, deltar i utgivningsprocesser och leder kateketkurser. Rauha är aktiv kateket i Sankt Botvids församling i Fittja.

Tfn: 08-50 557 663
rauha.marttinen@katolskakyrkan.se

Carina Mlynarczyk

Carina är KPNs kamrer. Hon administrerar även KPNs samarbete med Veritas Förlag. Carina tillhör Domkyrkan.

Tfn: 08-50 557 665
carina.mlynarczyk@katolskakyrkan.se

Maria Borowiec
Maria administrerar KPNs vuxenkurser. Utöver att ta emot beställningar av material och anmälningar till KPNs kurser ansvarar hon även för kontakter med den Polska missionen. Maria tillhör S:t Lars församling i Uppsala där hon länge varit kateket.

Tfn: 08-50 557 664
maria.borowiec@katolskakyrkan.se

Cristina Ramos de Strandberg

Cristina ansvarar för fakturering, för KPNs register och för lagret. Utöver att ta emot beställningar av material och anmälningar till KPNs kurser ansvarar hon även för kontakter med den Spanska missionen.

Tfn: 08-50 557 662
cristina.ramosdestrandberg@katolskakyrkan.se