Katolsk tro 18 - Kristen i världen

Katolsk tro 18 - Kristen i världen

(3-3-0046)

Ur innehållet: Verklighetsnära kristendom – Individen och gemenskapen – Politiskt ansvar – Att se på världen med trons ögon – Mitt i världen

Pris: 10 kr