Information om rabatter

De flesta av KPNs böcker har subventionerats av Bonifatiuswerk.